Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

+421 903 781 545

Prevádzkovateľ webu :

Spoločnosť Tezera, s.r.o., IČO 48 032 026, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 38375/N, je podľa zákona 186/2009, samostatný finančný agent, a je zapísaná v Registri finančných agentov a finančných poradcov, vedenom NBS, pod číslom 202032

Účel prevádzkovania webu :

Činnosť vedúca k sprostredkovaniu finančnej služby - uzatvorenie poistnej zluvy. Spoločnosť Tezera,s.r.o. v tomto procese vystupuje ako sprostredkovateľ medzi klientom, resp. potentiálnym klientom a finančnou inštitúciou - poisťovňou.

Zhromažďovanie osobných údajov :

Zhromažďovanie osobných údajov je regulované príslušnými zákonmi a je vykonávané na základe nevuhnutnosti pre uzatvorenie príslušnej poistnej zmluvy. Toto sa deje na úrovni takej, akej je tej-danej chvíli potrebné. Napr. pre vypracovanie ponuky sa nevyžaduje rodné číslo.

Korešpodencia :

Prenos osobných údajov medzi klientom a sprostredkovateľom sa deje mailovou komunikáciou, kde sú všetky dokumenty obsahujúce osobné (chránené) údaje, zakódované. Kódy na otvorenie týchto dokumentov sú zasielané klientovi inou cestou, ako citlivý dokument, buď na inú mailovú adresu, alebo sms správou na kontaktný mobil.

Prístup k osobným údajom :

Osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom klienta sú presne definované. Vo finančnej intitúcii sú to pracovníci, pre ktorých prístup k týmto informáciam je z hľadiska ich pracovného zaradenia nevyhnutný.

U sprostredkovateľa, t.j. Tezera, s.r.o., je to konateľ spoločnosti Juraj Récky.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám:

Tento proces je definovaný zákonom. Finančná inštitúcia, resp. sprostredkovateľ sú povinný poskytnúť takéto informácie zákonom definovným inštitúciám - polícia, prokuratúra, súdy...

Zo strany sprostrdkovateľa je záväzne platné, že žiadnym iným osobám tieto informácie nabudú poskytnuté.

 

 

 

 

Profesionálne služby v oblasti zabezpečenia majetku a nehnuteľností

+421 903 781 545

Poslať email

Sme tu pre vás v pracovné dni

od 8:00 do 17:00